Hero Banner

โปรดใส่ใจกับจำนวนเวลาเล่นเพื่อป้องกันการเสพติดเกมหรือหลงชำระใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ซื้อหรือผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Watch_Dogs® 2 T-Bone Content Bundle - DLC dlc

คุณต้องมีตัวเกมหลักเพื่อเล่น DLC นี้
youtube video

เพิ่มสไตล์เท่ๆอย่างแฮกเกอร์ในตำนาน T-Bone Grady ด้วยชุด Watch_Dogs 2 DLC bundle แต่งตัวให้ Marcus ด้วยชุดของ T-Bone และตระเวณไปที่ต่างๆด้วยรถกระบะของ T-Bone ที่ถูกออกแบบติดตั้งเพื่อทำลายล้างยานพาหนะ ศัตรู และทุกสิ่งอย่างที่กีดกั้น... อ่านเพิ่มเติม

ประเภท:

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
24/01/2017
คำอธิบาย:
เพิ่มสไตล์เท่ๆอย่างแฮกเกอร์ในตำนาน T-Bone Grady ด้วยชุด Watch_Dogs 2 DLC bundle แต่งตัวให้ Marcus ด้วยชุดของ T-Bone และตระเวณไปที่ต่างๆด้วยรถกระบะของ T-Bone ที่ถูกออกแบบติดตั้งเพื่อทำลายล้างยานพาหนะ ศัตรู และทุกสิ่งอย่างที่กีดกั้น
เส้นทางของคุณ
เรตของเกม:

โปรดใส่ใจกับจำนวนเวลาเล่นเพื่อป้องกันการเสพติดเกมหรือหลงชำระใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ซื้อหรือผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

แพลตฟอร์ม:
PC (ดิจิทัล)
การเปิดใช้งาน:
Automatically in the Uplay desktop application
เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ข้อมูลทั่วไป