Hero Banner

Immortals Fenyx Rising - Ultimate Hero's Pack dlc

คุณต้องมีตัวเกมหลักเพื่อเล่น DLC นี้

ประกอบด้วย 6500 Immortals เครดิต, อาวุธธาตุไฟสามแบบและแพ็ก Potion Resources โดยสามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียว

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
2020/12/02
คำอธิบาย:
ประกอบด้วย 6500 Immortals เครดิต, อาวุธธาตุไฟสามแบบและแพ็ก Potion Resources โดยสามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียว
เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกง:
BattlEye ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกงติดตั้งโดยอัตโนมัติในเกมนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้หากคุณถอนการติดตั้งไปแล้ว
ข้อมูลทั่วไป