Hero Banner

Assassin's Creed Valhalla แพ็กเฮลิกซ์ เครดิตขนาดมาตรฐาน dlc

แพ็กเครดิตมี 500 เครดิตเฮลิกซ์ ซึ่งสามารถใช้ปลดล็อกไอเทมพิเศษ, ค่าเงินในเกม, ทรัพยากร และอีกมากมาย

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
2020/11/09
คำอธิบาย:
แพ็กเครดิตมี 500 เครดิตเฮลิกซ์ ซึ่งสามารถใช้ปลดล็อกไอเทมพิเศษ, ค่าเงินในเกม, ทรัพยากร และอีกมากมาย
แพลตฟอร์ม:
PC (ดิจิทัล)
ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกง:
BattlEye ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกงติดตั้งโดยอัตโนมัติในเกมนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้หากคุณถอนการติดตั้งไปแล้ว
ข้อมูลทั่วไป