Hero Banner

Improper Language

Anno 1800™ แพ็ค Industrial Zone dlc

คุณต้องมีตัวเกมหลักเพื่อเล่น DLC นี้

Anno 1800™ แพ็ค Industrial Zone เพิ่มของตกแต่งใหม่กว่า 20 ชิ้น เพื่อป่าวประกาศถึงจิตวิญญาณแห่งวิวัฒนาการอันไม่หยุดยั้งของเมืองคุณ

ประเภท:

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
28/06/2022
คำอธิบาย:
Anno 1800™ แพ็ค Industrial Zone เพิ่มของตกแต่งใหม่กว่า 20 ชิ้น เพื่อป่าวประกาศถึงจิตวิญญาณแห่งวิวัฒนาการอันไม่หยุดยั้งของเมืองคุณ
เรตของเกม:

Improper Language

เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ข้อมูลทั่วไป