Hero Banner

Improper Language

Anno 1800 แพ็ก Fiesta dlc

คุณต้องมีตัวเกมหลักเพื่อเล่น DLC นี้

เฉลิมฉลองความเฟื่องฟูทางวัฒนธรรมของโลกใหม่และทำให้ย่านที่อยู่อาศัยของคุณสวยงามด้วยการผสมผสานของตกแต่งและสกินใหม่กว่า 20 แบบ!

ประเภท:

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
23/05/2023
คำอธิบาย:
เฉลิมฉลองความเฟื่องฟูทางวัฒนธรรมของโลกใหม่และทำให้ย่านที่อยู่อาศัยของคุณสวยงามด้วยการผสมผสานของตกแต่งและสกินใหม่กว่า 20 แบบ!
เรตของเกม:

Improper Language

การเปิดใช้งาน:
เพิ่มโดยอัตโนมัติไปยัง Ubisoft Connect บน PC
เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ข้อมูลทั่วไป