Hero Banner

Violence, Improper Language, Anti-Social

XDefiant Free to Play

 • PC (ดิจิทัล)
 • PS5 (ดิจิทัล)
 • Xbox (ดิจิทัล)
youtube video
youtube video

โลกของ Ubisoft ปะทะกันในเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งบนสนามประลองออนไลน์ที่ให้เล่น ฟรี ซึ่งคุณจะต้องใช้ความว่องไวในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่ง!

ประเภท:

Additional content for XDefiant 4

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
21/05/2024
คำอธิบาย:
โลกของ Ubisoft ปะทะกันในเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งบนสนามประลองออนไลน์ที่ให้เล่น ฟรี ซึ่งคุณจะต้องใช้ความว่องไวในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่ง!
เรตของเกม:

Violence, Improper Language, Anti-Social

ภาษา:

English (เสียงในเกม, หน้าจอ, คำบรรยาย)

French (เสียงในเกม, หน้าจอ, คำบรรยาย)

แพลตฟอร์ม:
PC (ดิจิทัล), PS5 (ดิจิทัล), Xbox (ดิจิทัล)
ซอฟต์แวร์ Anti-Cheat:
BattlEye Anti-Cheat solution ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติกับเกมนี้ และจำต้องมีเป็นเพื่อเล่นเกม หากคุณถอนการติดตั้งคุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบถาวรเพื่อเล่น
ข้อมูลทั่วไป

 • ขั้นต่ำ
 • ระบบปฏิบัติการ
  Win10
  ซีพียู
  Intel i3-10105F / AMD Ryzen 3 3100
  กราฟิก
  Intel ARC A380 (6GB) / NVIDIA GTX 1050TI (4GB) / AMD RX 5500 XT (4GB)
  หน่วยความจำแรม
  8 GB Dual channel
  พื้นที่จัดเก็บ
  35 GB
  Resolution
  1080p
  DirectX
  V11 / V12
 • ขั้นแนะนำ
 • ระบบปฏิบัติการ
  Win10
  ซีพียู
  Intel i3-10105F / AMD Ryzen 3 3100
  กราฟิก
  Intel ARC A750 (8GB) / NVIDIA GTX 1060 (6GB) / AMD RX 5500 XT (8GB)
  หน่วยความจำแรม
  16 GB Dual channel
  พื้นที่จัดเก็บ
  35 GB
  Resolution
  1080p
  DirectX
  V11 / V12
 • ระดับ Enthusiast
 • ระบบปฏิบัติการ
  Win10 / Win11
  ซีพียู
  Intel i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600
  กราฟิก
  Intel ARC A770 (16GB) / NVIDIA RTX 2060 (6GB) / AMD RX 5600 XT (6GB)
  หน่วยความจำแรม
  16 GB Dual Channel
  พื้นที่จัดเก็บ
  35 GB
  Resolution
  1440p
  DirectX
  V11 / V12
 • ระดับอัลตรา
 • ระบบปฏิบัติการ
  Win10 / Win11
  ซีพียู
  Intel i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
  กราฟิก
  NVIDIA RTX 3080 (10GB) / AMD RX 6800 XT (16GB)
  หน่วยความจำแรม
  16 GB Dual Channel
  พื้นที่จัดเก็บ
  35 GB
  Resolution
  4K
  DirectX
  V11 / V12