Hero Banner
rating mature

โปรดใส่ใจกับจำนวนเวลาเล่นเพื่อป้องกันการเสพติดเกมหรือหลงชำระใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ซื้อหรือผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Watch Dogs 2 - Supreme Pack dlc

คุณต้องมีตัวเกมหลักเพื่อเล่น DLC นี้

WATCH_DOGS® 2 ซูพรีมแพ๊ค SUPREME PACK เป็นคอลเลคชั่นที่จะให้คุณหน่ำใจไม่อั้นกับการเดินทางต่อจากประสบการณ์ใน Watch Dogs 2 ของคุณ แพ๊คนี้จะสะท้อนถึงโลกของแฮกเกอร์อย่างแท้จริง

ประเภท:

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
2016/10/15
คำอธิบาย:
WATCH_DOGS® 2 ซูพรีมแพ๊ค SUPREME PACK เป็นคอลเลคชั่นที่จะให้คุณหน่ำใจไม่อั้นกับการเดินทางต่อจากประสบการณ์ใน Watch Dogs 2 ของคุณ แพ๊คนี้จะสะท้อนถึงโลกของแฮกเกอร์อย่างแท้จริง
เรตของเกม:
rating mature

โปรดใส่ใจกับจำนวนเวลาเล่นเพื่อป้องกันการเสพติดเกมหรือหลงชำระใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ซื้อหรือผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ข้อมูลทั่วไป