Hero Banner

Watch Dogs Legion Deluxe Edition

 • PC (ดิจิทัล)
 • PS4/PS5 (ดิจิทัล)
 • Xbox (ดิจิทัล)

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
05/08/2021
คำอธิบาย:
เพิ่มประสบการณ์ Watch Dogs: Legion ของคุณด้วยแพ๊คดีลักซ์!
ภาษา:

English (เสียงในเกม, หน้าจอ, คำบรรยาย)

French (เสียงในเกม, หน้าจอ, คำบรรยาย)

แพลตฟอร์ม:
PC (ดิจิทัล), PS4/PS5 (ดิจิทัล), Xbox (ดิจิทัล)
ซอฟต์แวร์ Anti-Cheat:
BattlEye Anti-Cheat solution ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติกับเกมนี้ และจำต้องมีเป็นเพื่อเล่นเกม หากคุณถอนการติดตั้งคุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้
ข้อมูลทั่วไป

 • ขั้นต่ำ
 • ระบบปฏิบัติการ
  Windows 10 (64-bit)
  ซีพียู
  Intel Core i5-4460 or AMD Ryzen 5 1400
  กราฟิก
  NVIDIA GeForce GTX 970, NVIDIA GeForce GTX 1650, or AMD Radeon R9 290X
  หน่วยความจำแรม
  8GB (Dual-channel setup)
  พื้นที่จัดเก็บ
  80 GB
 • ขั้นแนะนำ
 • ระบบปฏิบัติการ
  Windows 10 (64-bit versions)
  ซีพียู
  Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 5 1600
  กราฟิก
  NVIDIA GeForce GTX 1060, NVIDIA GeForce GTX 1660 S, or AMD Radeon RX 480
  หน่วยความจำแรม
  8 GB (Dual-channel setup)
  พื้นที่จัดเก็บ
  80 GB
  สเปคพีซี