Hero Banner

โปรดใส่ใจกับจำนวนเวลาเล่นเพื่อป้องกันการเสพติดเกมหรือหลงชำระใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ซื้อหรือผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Tom Clancy's The Division® Parade Pack (DLC) dlc

คุณต้องมีตัวเกมหลักเพื่อเล่น DLC นี้

ปกป้องถนนในกรุงนิวยอร์คด้วยชุดและลายสกินเหล่านี้

ประเภท:

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
2016/03/08
คำอธิบาย:
ปกป้องถนนในกรุงนิวยอร์คด้วยชุดและลายสกินเหล่านี้
เรตของเกม:

โปรดใส่ใจกับจำนวนเวลาเล่นเพื่อป้องกันการเสพติดเกมหรือหลงชำระใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ซื้อหรือผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ข้อมูลทั่วไป