Hero Banner

Assassin's Creed Odyssey แพ็คสตาร์ทเตอร์ dlc

ขจัดความโกรธแค้นของซุสที่มีต่อศัตรูของคุณด้วยแพ็คสตาร์ทเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยอาวุธในตำนานสองอย่าง และ 500 Helix เครดิต!

ประเภท:

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
15/12/2021
คำอธิบาย:
ขจัดความโกรธแค้นของซุสที่มีต่อศัตรูของคุณด้วยแพ็คสตาร์ทเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยอาวุธในตำนานสองอย่าง และ 500 Helix เครดิต ที่สามารถใช้ปลดล็อกไอเท็มพิเศษ สกุลเงินในเกม ทรัพยากร และอีกมากมาย ประกอบด้วยสกุ
ลเงินในเกมและเนื้อหาพิเศษ: - 500 Helix เครดิต - หอก 1 เล่ม: Zeus Wrath - ดาบ 1 เล่ม: Olympus' Judgement
เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกง:
BattlEye ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกงติดตั้งโดยอัตโนมัติในเกมนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้หากคุณถอนการติดตั้งไปแล้ว
ข้อมูลทั่วไป