Hero Banner

Anno 1800 Empire of the Skies dlc

คุณต้องมีตัวเกมหลักเพื่อเล่น DLC นี้
youtube video

ยกระดับความเป็นผู้นำทางอากาศยานของคุณด้วยเรือบินใหม่ ที่ให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานและพิชิตเกาะของฝ่ายตรงข้าม

ประเภท:

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
20/09/2022
คำอธิบาย:
ยกระดับความเป็นผู้นำทางอากาศยานของคุณด้วยเรือบินใหม่ ที่ให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานและพิชิตเกาะของฝ่ายตรงข้าม: ใช้วัสดุก่อสร้างใหม่และสร้างเรือบินที่มีความล้ำหน้า ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับพลเรื
อนและทางการทหาร ได้ประโยชน์จากโอกาสในการเคลื่อนย้ายแรงงานด้วยเรือบิน และให้ผู้อยู่อาศัยของคุณทั่วโลกติดต่อถึงกันผ่านนวัตกรรมระบบการขนส่งทางไปรษณีย์ใหม่ ใช้ประโยชน์จากเรือบินทางการทหารเพื่อพิชิตเกาะต่างๆ และใช้ระบบป้องกันอากาศยานเพื่อปกป้องเกาะของคุณจากการโจมตีของศัตรู ท้าทายตัวเองในซีเนริโอที่สามของ Anno 1800 และจัดส่งพัสดุไปรษณีย์จากทั่วโลกในฐานะผู้รับเหมาอิสระที่กำลังเติบโต
เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกง:
BattlEye ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกงติดตั้งโดยอัตโนมัติในเกมนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้หากคุณถอนการติดตั้งไปแล้ว
ข้อมูลทั่วไป