Hero Banner
rating mature

โปรดใส่ใจกับจำนวนเวลาเล่นเพื่อป้องกันการเสพติดเกมหรือหลงชำระใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ซื้อหรือผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 Pass dlc

คุณต้องมีตัวเกมหลักเพื่อเล่น DLC นี้

ด้วย Year 2 Pass คุณสามารถปลดล็อค 6 ชั้นของ Year 2 Ghost War ด้วยสิทธิเข้าสู่เกมหนึ่งสัปดาห์เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณก่อนใคร

ประเภท:

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
10/04/2018
คำอธิบาย:
ด้วย Year 2 Pass คุณสามารถปลดล็อค 6 ชั้นของ Year 2 Ghost War ด้วยสิทธิเข้าสู่เกมหนึ่งสัปดาห์เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณก่อนใคร Year 2 Pass ยังให้สิทธิ์การเข้าถึง: 8 Battle Crates (4 Spec Ops Crates
+ 4 Ghost War Crates) The Splinter Cell Pack (ประกอบไปด้วยอาวุธ 1 ชิ้น, 1 สกินอาวุธ, 1 CQC move, แว่น 2 NVG Goggles, ถุงมือ 1 คู่ , 3 camos)
เรตของเกม:
rating mature

โปรดใส่ใจกับจำนวนเวลาเล่นเพื่อป้องกันการเสพติดเกมหรือหลงชำระใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ซื้อหรือผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกง:
BattlEye ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกงติดตั้งโดยอัตโนมัติในเกมนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้หากคุณถอนการติดตั้งไปแล้ว
ข้อมูลทั่วไป