youtube video
youtube video

ปะทะ, คลุกวงใน, และตีกันให้สนั่นโถงวัลฮัลลา! จงกลายเป็นตำนาน

ประเภท:

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
06/08/2020
คำอธิบาย:
ปะทะ, คลุกวงใน, และตีกันให้สนั่นโถงวัลฮัลลา! จงกลายเป็นตำนาน
ประเภท:
ต่อสู้
ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกง:
BattlEye ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกงติดตั้งโดยอัตโนมัติในเกมนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้หากคุณถอนการติดตั้งไปแล้ว
ข้อมูลทั่วไป

  • ขั้นต่ำ
  • ระบบปฏิบัติการ
    Windows 10
    สเปคพีซี