Hero Banner

แพ็คเครดิต Far Cry® New Dawn - ใหญ่มหึมา dlc

ไม่สามารถใช้ส่วนลดจาก Club ได้

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
15/02/2019
คำอธิบาย:
แพ็คเครดิต Far Cry ใหญ่มหึมาบรรจุเครดิต 7,250 (5,000 + โบนัส 2,250) หน่วย ซึ่งเป็นเงินตราที่ใช้ในการซื้อไอเท็มพิเศษ ชุด ของใช้ และเนื้อหา Far Cry® New Dawn อื่น ๆ
แพลตฟอร์ม:
PC (ดิจิทัล)
การเปิดใช้งาน:
DLC ของคุณจะใช้งานได้อัตโนมัติในเกมใน Uplay บน PC หลังซื้อแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานเอง
เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกง:
BattlEye ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกงติดตั้งโดยอัตโนมัติในเกมนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้หากคุณถอนการติดตั้งไปแล้ว
ข้อมูลทั่วไป