Hero Banner
rating mature

Far Cry® 5 XL Silver Bar Pack dlc

ไม่สามารถใช้ส่วนลดจาก Club ได้

ข้อมูลทั่วไป

วันวางจำหน่าย:
2018/03/27
คำอธิบาย:
แพ็ก Silver Bar ขนาดกลาง ประกอบไปด้วย 4,550 credits (3,500 + 1,050 โบนัส) - เป็นสกุลเงินไว้ใช้ซื้อไอเทมพิเศษ, ชุด, ของใช้งานและคอนเทนต์อื่น ๆ ของ Far Cry® 5 Silver Bar มีจำหน่ายเป็นแพ็กตั้งแต่ข
นาดเล็ก (500) ไปจนถึงใหญ่มากมาก (7,250) และทุกแพ็กตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไปจะมีโบนัสให้ด้วย
เรตของเกม:
rating mature
แพลตฟอร์ม:
PC (ดิจิทัล)
เงื่อนไขพีซี:
คุณต้องมีบัญชี Ubisoft และติดตั้งแอปพลิเคชัน Ubisoft Connect เพื่อเล่นคอนเทนต์นี้
ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกง:
BattlEye ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกงติดตั้งโดยอัตโนมัติในเกมนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้หากคุณถอนการติดตั้งไปแล้ว
ข้อมูลทั่วไป