Hero Banner
rating mature

《飙酷车神:轰鸣盛典》黄金组合包 DLC

  • PC (数字版 )

购买 360000 Crew 点数(270000 + 90000 奖励)。Crew 点数是游戏内的货币,用于解锁载具,还可用于解锁载具及形象相关的全新自定义道具!

类型:

通用信息

发售日期
14/09/2023
叙述:
购买 360000 Crew 点数(270000 + 90000 奖励)。Crew 点数是游戏内的货币,用于解锁载具,还可用于解锁载具及形象相关的全新自定义道具!
分级
rating mature
平台:
PC (数字版 )
类型:
竞速
通用信息