Hero Banner

Violence, Improper Language, Anti-Social

XDefiant Free to Play

youtube video

ข้อมูลทั่วไป

ผู้จัดจำหน่าย:
Ubisoft
ผู้พัฒนา:
Ubisoft San Francisco
วันวางจำหน่าย:
21/05/2024
คำอธิบาย:
โลกต่าง ๆ ของ Ubisoft ปะทะกันในเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งบนสนามประลองออนไลน์ที่ให้เล่นฟรี ซึ่งคุณจะต้องใช้ความว่องไวในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่ง ซีซัน 1 นำเจ้าหน้าที่ทีมเรนโบว์ของ GS Kommando มาต่อกรกับศัตรู พวกเขาสามาร
ถวางลวดหนามไฟฟ้าเพื่อคุ้มกันพื้นที่ ตอบโต้อุปกรณ์ของศัตรูด้วยระบบป้องกันเชิงรุก และทำให้ศัตรูตาพร่าได้ด้วยโล่ยุทธวิธี G52
เรตของเกม:

Violence, Improper Language, Anti-Social

ภาษา:

English (เสียงในเกม, หน้าจอ, คำบรรยาย)

French (เสียงในเกม, หน้าจอ, คำบรรยาย)

แพลตฟอร์ม:
PC (ดิจิทัล), PS5 (ดิจิทัล), Xbox (ดิจิทัล)
ซอฟต์แวร์ Anti-Cheat:
BattlEye Anti-Cheat solution ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติกับเกมนี้ และจำต้องมีเป็นเพื่อเล่นเกม หากคุณถอนการติดตั้งคุณจะไม่สามารถเปิดเกมได้
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบถาวรเพื่อเล่น
ข้อมูลทั่วไป

 • ขั้นต่ำ
 • ระบบปฏิบัติการ
  Windows 10 / Windows 11
  ซีพียู
  Processor AMD Ryzen 5 1600 (AMD Ryzen3 3100 for intel ARC GPU), Intel Core i7-4790K (Intel i3-10105F for intel ARC GPU)
  กราฟิก
  Intel ARC A380 (6GB with ReBar ON); NVIDIA GTX 1050TI (4GB); AMD RX 5500 XT (4GB)
  หน่วยความจำแรม
  8 GB Dual channel
  พื้นที่จัดเก็บ
  35 GB
  Resolution
  1080p, 60 FPS, Low graphic preset
 • ขั้นแนะนำ
 • ระบบปฏิบัติการ
  Windows 10 / Windows 11
  ซีพียู
  Processor AMD Ryzen 5 1600 (AMD Ryzen3 3100 for intel ARC GPU), Intel Core i7-4790K (Intel i3-10105F for intel ARC GPU)
  กราฟิก
  Intel ARC A750 (8GB with ReBar ON); NVIDIA GTX 1060 (6GB); AMD RX 5500 XT (8GB)
  หน่วยความจำแรม
  16 GB Dual channel
  พื้นที่จัดเก็บ
  35 GB
  Resolution
  1080p, 60 FPS, High Graphics Preset
 • ระดับ Enthusiast
 • ระบบปฏิบัติการ
  Windows 10 / Windows 11
  ซีพียู
  Intel i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600
  กราฟิก
  Intel ARC A770 (16GB with ReBar ON); NVIDIA RTX 2060 (6GB); AMD RX 5600 XT (6GB) 
  หน่วยความจำแรม
  16 GB Dual Channel
  พื้นที่จัดเก็บ
  35 GB
  Resolution
  1440p, 60 FPS, High Graphics Preset
 • ระดับอัลตรา
 • ระบบปฏิบัติการ
  Windows 10 / Windows 11
  ซีพียู
  Intel i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
  กราฟิก
  NVIDIA RTX 3080 (10GB) / AMD RX 6800 XT (16GB)
  หน่วยความจำแรม
  16 GB Dual Channel
  พื้นที่จัดเก็บ
  35 GB
  Resolution
  4K, 60 FPS, High Graphics Preset